Så fungerar det


Kunden

När en kund laddat ner Mobilstämpel-appen och startar den första gången behöver ingenting mer göras än att visa streckkoden för säljaren, som då kan läsa av den. När kunden fått sin första stämpel visas stämpelkortet i appen. Allteftersom kunden kommer tillbaka och får fler stämplar fylls stämpelkortet på tills det är fullstämplat och det är dags att lösa in det - precis som med traditionella papperskort.

När ett kort är fullstämplat kan kunden välja att få det inlöst. Säljaren läser då av kundens mobil lika enkelt som vid stämpling och det visas tydligt för både säljare och kund att inlösningen har genomförts. Stämpelkortet är då "förbrukat" och nästa gång kunden får en stämpel skapas ett nytt kort.

När en kund börjar använda tjänsten skapas ett stämpelkonto som är kopplat till kundens mobil. Det går bra att köra så, men vi rekommenderar att man registrerar sig med sin e-postadress och väljer ett lösenord. Då kan man logga in på en ny mobil och få tillgång till sina stämpelkort igen ifall man av någon anledning inte kan eller vill använda den gamla.

Stämpelkortsvy Stämpelkort


Säljaren

För säljare är det också enkelt. De kan använda sin egen mobil, eller andra enheter som nyttjas i verksamheten. Med mobilstämpel-appen startad är det bara att logga in. Då ser man vilka stämpelkort man har behörighet att dela ut stämplar för och väljer vilket man ska jobba med.

I stämplingsläget aktiveras mobilens kamera och visar bilden på skärmen. En kvadrat markerar var i bilden kundens streckkod ska synas för optimal avläsning. När kameran får streckkoden i bild sker avläsningen automatiskt och kunden får sin stämpel. Kunden ser omedelbart stämpeln på sitt stämpelkort och säljaren får en bekräftelse på att stämpling har utförts. Säljaren är kvar i stämplingsläge, redo att betjäna nästa kund.

Inlösning av fullstämplat kort fungerar likadant som vid stämpling men säljaren gör ett aktivt val att "lösa in" ett kort. En säkerhetskontroll utförs automatiskt varpå säljaren ser information om kundens stämpelkort och måste godkänna. När inlösningen gått igenom visas en bekräftelse för säljaren.

Läs mer om hur du kommer igång.

Stämpelkortsvy
"Kundlojalitet avser inom marknadsföring kundens förhållande över tiden till ett visst varumärke, en viss leverantör, eller en viss butik." -- Wikipedia